sản xuất túi giấy y tế - túi giấy bệnh viện - túi giấy cho nhà thuốc

Không sử dụng ly nhựa trong các cuộc họp, sử dụng túi giấy đựng thuốc thay túi ni lông, dùng hộp thuốc làm chậu trồng cây… là những động thái tích cực của một số bệnh viện (BV) tại TPHCM hưởng ứng chỉ thị giảm thiểu rác thải nhựa của Bộ Y tế.

Công ty Việt Kim chuyên sản xuất túi giấy đựng thuốc viên, túi giấy đựng liều trình thuốc cho bệnh nhân, túi giấy đựng phim Xquang - giấy khám sức khỏe, cung cấp sỉ và lẻ cho hệ thống bệnh viện, nhà thuốc tây trên toàn quốc.
cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường

cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường
TÚI GIẤY KRAFT DÙNG TRONG Y TẾ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO
cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường
cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường
cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường
TÚI GIẤY ĐỰNGT HUỐC VIÊN BÁN LẺ TẠI CÁC QUẦY THUỐC TÂY

cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường

HỆ THỐNG MÁY MÓC SẢN XUẤT TÚI GIẤY Y TẾ - THỰC PHẨM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường

cung cấy túi giấy đựngt huốc tây – túi giây y tế - túi giấy bảo vệ môi trường