quà tặng bộ số gỗ đồng, bộ số kỷ niệm,biểu trưng quà tặng để bàn,quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng cho sự kiện, bộ số kỷ niệm gỗ đồngThông tin liên hệ:


Mis Lê : 094 884 0126


Email: quatangnv@gmail.com


Di động/ zalo: 094 884 0126


Website: quaquocgia.com


Facebook: https://www.facebook.com/quatangnv/Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây , hoặc truy cập vào trang web để xem chi tiết các mẫu tại website:quatangdoingoai.com


[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-k4hUT2WnkiQ%2FUwcNk6cHHxI%2FAAAAAAAAAng%2FFNmRdRzu 17I%2Fs1600%2F1.jpg&container=blogger&gadget=a&rew riteMime=image%2F*[/IMG][IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-YX42PVTbW1Q%2FUwcNma5YqZI%2FAAAAAAAAAoE%2F0wwgVWGc sZA%2Fs1600%2F2.jpg&container=blogger&gadget=a&rew riteMime=image%2F*[/IMG]


[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-U9dewrVU5X8%2FUwcNm6j2igI%2FAAAAAAAAAoM%2FahOu-L1SSG8%2Fs1600%2F3.jpg&container=blogger&gadget=a& rewriteMime=image%2F*[/IMG][IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-sjGf6DfMF5c%2FUwcNoKFQHfI%2FAAAAAAAAApE%2FOBP7to2f AXI%2Fs1600%2F4.jpg&container=blogger&gadget=a&rew riteMime=image%2F*[/IMG]


[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-mSQICbdcjk4%2FUwcNnejC7gI%2FAAAAAAAAAoY%2F7XnmDuHp IOY%2Fs1600%2F5.jpg&container=blogger&gadget=a&rew riteMime=image%2F*[/IMG][IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-hX0j-2tBkGM%2FUwcNnvSbZ1I%2FAAAAAAAAAog%2FcKxO_c5DpYc%2 Fs1600%2F6.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteM ime=image%2F*[/IMG]


[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-VFPohtgj_es%2FUwcNn8BMpCI%2FAAAAAAAAAok%2FdEEXHy9E y6M%2Fs1600%2F7.jpg&container=blogger&gadget=a&rew riteMime=image%2F*[/IMG][IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-buuWTJOhKMk%2FUwcNoVF32MI%2FAAAAAAAAAo8%2FdJ4lqhjp jTA%2Fs1600%2F8.jpg&container=blogger&gadget=a&rew riteMime=image%2F*[/IMG]


[IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-BGA6vvF-wXY%2FUwcNooPd7UI%2FAAAAAAAAAo4%2FsWtgUDzPojw%2Fs1 600%2F9.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime =image%2F*[/IMG][IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-UsjGHcDppNg%2FUwcNk5QzMzI%2FAAAAAAAAAn8%2FPgDK493G 2Og%2Fs1600%2F10.jpg&container=blogger&gadget=a&re writeMime=image%2F*[/IMG]
Quý đơn vị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:Thông tin liên hệ:


Mis Lê : 094 884 0126


Email: quatangnv@gmail.com


Di động/ zalo: 094 884 0126


Website: quaquocgia.com


Facebook: https://www.facebook.com/quatangnv/Công ty chúng tôi chuyên sản xuất:

- Biểu trưng số 5 kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

- Biểu trưng số 10 kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

- Biểu trưng số 15 kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

- Biểu trưng cắm bút để bàn

- Biểu trưng đồng hồ để bàn

- In logo quảng cáo trên kỷ niệm chương


Cung cấp quà tặng cho các sự kiện như: Lễ khởi công, lễ khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng cho sự kiện, quà tặng khách hàng vip...

chuyên nhận cung cấp số lượng lớn, cam kết mức giá cạnh tranh nhất và thời gian đáp ứng hàng nhanh nhất