IN BAO BÁNH MÌ - TÚI THỰC PHẨM - GIẤY GÓI

CỬA HÀNG TÚI GIẤY THỰC PHẨM CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI TÚI THỰC PHẨM SỈ VÀ LẺ DÀNH CHO CHUỔI XE BÁNH MÌ, BAKERY, FASTFOOD..
Sản xuất trọn gói dòng sản phẩm túi giấy thực phẩm giá hữu nghị - thiết kế mẫu độc quyền cho từng khách hàng, ưu tiên số lượng nhiều giá gốc.

1. TÚI BÁNH MÌ

In bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
IN BAO BÁNH MÌ - TÚI THỰC PHẨM - GIẤY GÓIIn bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy góiIn bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
In bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
LIÊN HỆ: TEL: 037 555 999 8 - TÚI GIẤY THỰC PHẨM VIỆT KIM
http://www.invietkim.com/bao-banh-mi


In bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
LIÊN HỆ: TEL: 037 555 999 8 - TÚI GIẤY THỰC PHẨM VIỆT KIM
http://www.invietkim.com/bao-banh-mi
2. TÚI BURGER
In bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
IN BAO BÁNH MÌ - TÚI THỰC PHẨM - GIẤY GÓI
3. TÚI BẮP RANG - TÚI GÀ RÁN

In bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
BÁN SỈ-LẺ BAO BÁNH MÌ - TÚI BÁNH MÌ - TÚI GÀ RÁN

4. TÚI KHOAI TÂY CHIÊN

In bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
5. GIẤY GÓI BÁNH MÌ

In bao bánh mì – túi thực phẩm - giấy gói
LIÊN HỆ: TEL: 037 555 999 8 - TÚI GIẤY THỰC PHẨM VIỆT KIM
http://www.invietkim.com/bao-banh-mi

http://www.invietkim.com/TUI_GA_RAN


6. GIẤY GÓI BURGER - THỰC PHẨM

7. TÚI BÁNH MÌ QUE
BÁN SỈ-LẺ BAO BÁNH MÌ - TÚI BÁNH MÌ - TÚI GÀ RÁN