BÁN SỈ-LẺ BAO BÁNH MÌ - TÚI BÁNH MÌ - TÚI GÀ RÁN

CỬA HÀNG TÚI GIẤY THỰC PHẨM CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI TÚI THỰC PHẨM SỈ VÀ LẺ DÀNH CHO CHUỔI XE BÁNH MÌ, BAKERY, FASTFOOD..
Sản xuất trọn gói dòng sản phẩm túi giấy thực phẩm giá hữu nghị - thiết kế mẫu độc quyền cho từng khách hàng, ưu tiên số lượng nhiều giá gốc.

1. TÚI BÁNH MÌ

Cung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
IN BAO BÁNH MÌ - TÚI THỰC PHẨM - GIẤY GÓICung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfoodCung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
Cung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
LIÊN HỆ: TEL: 037 555 999 8 - TÚI GIẤY THỰC PHẨM VIỆT KIM
http://www.invietkim.com/bao-banh-mi


Cung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
LIÊN HỆ: TEL: 037 555 999 8 - TÚI GIẤY THỰC PHẨM VIỆT KIM
http://www.invietkim.com/bao-banh-mi
2. TÚI BURGER
Cung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
IN BAO BÁNH MÌ - TÚI THỰC PHẨM - GIẤY GÓI
3. TÚI BẮP RANG - TÚI GÀ RÁN

Cung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
IN BAO BÁNH MÌ - TÚI THỰC PHẨM - GIẤY GÓI

4. TÚI KHOAI TÂY CHIÊN

Cung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
5. GIẤY GÓI BÁNH MÌ

Cung cấp túi giấy thực phẩm  dành cho fastfood
LIÊN HỆ: TEL: 037 555 999 8 - TÚI GIẤY THỰC PHẨM VIỆT KIM
http://www.invietkim.com/bao-banh-mi

http://www.invietkim.com/TUI_GA_RAN


6. GIẤY GÓI BURGER - THỰC PHẨM

7. TÚI BÁNH MÌ QUE
CUNG CẤP TÚI GIẤY THỰC PHẨM DÀNH CHO FASTFOOD