Có tăng view được không mọi người? Nếu thật thì tốt quá nhỉ