in bao bánh mì - in túi giấy đựng thực phẩm

http://invietkim.com/uploads/tuibanhmi/baoabnhmi_thuanphat.jpg
Bạn đang kinh doanh cửa hàng BÁNH MÌ theo kiểu truyền thống hay hiện đại????
Chắc chắn...