thang máy mitsubishi chính hãng dao tao lai xe day lai xe hoc lai xe thi bang lai xe tổ chức sự kiện công ty to chuc su kien Dâu truyền nhiệt ho ca koi dep nước khoáng lavie Dầu đường trượt cong ty dich vu tham tu du an nine south dung cu lam rau cau Máy bơm nước hỏa tiễn dịch vụ in ấn ví da cá sấu Bop da bo nam Băng keo trong cong ty in lich tet camera quan sát xưởng bàn ghế cafe


  The Arcade (8 Games)  
Newest games
Asteroids
Space Invaders
Tetris
Snake
Simon
Hexxagon
Breakout
Moon Lander
Search

  
  

Highscore-Champions
Player with most highscores Player on 2nd place Player on 3rd place
admin
(4 Highscores)
Joker
(1 Highscores)
- free -

King of the Arcade Leader of Leaderboard
Friendship Ha Long
got 4 times
the High Score of all time
Friendship Ha Long
with a score of 50
Newest Champions 
Joker is the new Asteroids champion! 08-28-2013
admin is the new Tetris champion! 11-03-2011
admin is the new Snake champion! 10-10-2011
admin is the new Breakout champion! 10-10-2011
admin is the new Moon Lander champion! 10-07-2011
Latest Arcade Score 
koneney Scored 34 points playing Snake
Login To Play

Information about Tournaments in the Arcade
No tournaments waiting for players
0 running tournaments
0 finished tournaments
Active Tournaments Enrolled in: 0
Still qualified in 0
Eliminated in 0
Disqualified in 0
Create a New Tournament

Game Information
Asteroids 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Asteroids
best Score of all Time
Joker
with a score of 90
actual Highscore Champion
Joker
with a score of 90
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 8
Time Played: 00:28
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Breakout 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Breakout
best Score of all Time
Friendship Ha Long
with a score of 30
actual Highscore Champion
admin
with a score of 30
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 11
Time Played: 00:12
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Hexxagon 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Hexxagon
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 4
Time Played: 00:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Moon Lander 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Moon Lander
best Score of all Time
Friendship Ha Long
with a score of 200
actual Highscore Champion
admin
with a score of 200
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 11
Time Played: 04:55
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Simon 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Simon
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 3
Time Played: 00:07
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Snake 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Snake
best Score of all Time
Friendship Ha Long
with a score of 90
actual Highscore Champion
admin
with a score of 90
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 10
Time Played: 01:01
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Space Invaders 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Space Invaders
best Score of all Time
- no score -
 
actual Highscore Champion
- no score -
 
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 2
Time Played: 00:00
Game-Rating
Rating: Not rated yet
Tetris 
Options
Play game
(in new window)

show High Scores
Tetris
best Score of all Time
Friendship Ha Long
with a score of 28358
actual Highscore Champion
admin
with a score of 28358
personal best Score
your Result: N/A
Statistics
Times Played: 26
Time Played: 10:09
Game-Rating
Rating: Not rated yet

ibProArcade v2.7.0+
Extended vBulletin-Version © MrZeropage (www.vbulletin.org)